ŠKOLENÍ

Nabízíme komplexní možnosti školení pro naše softwarová řešení

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Promyšlená koncepce školení

URČETE SAMI OBSAH NAŠICH ŠKOLENÍ!

Z různých témat si vyberte body, o kterých se chcete dozvědět více. Pošlete nám svůj výběr pohodlně prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem nebo dopisem. Jakmile obdržíme alespoň 6 přihlášek pro danou tematickou oblast, stanovíme po konzultaci s účastníky termín a místo konání.

Případně vám rádi nabídneme interní školení, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

CENY KURZŮ

Skupinové kurzy

½ dne (4 hodiny) 480,– CHF             

Ceny jsou uvedeny za účastníka a den, ale bez DPH

Cena zahrnuje:     

- vedení kurzu
- místní pronájem
- PC pracoviště (notebook s klávesnicí a myší)

Firemní kurzy

½ dne (4 hodiny) 1 000,- CHF / 1 den (8 hodin) 2 000.- CHF

Infrastruktura: za notebook a den 50,- CHF

Ceny jsou uvedeny za den, ale bez DPH

Školení probíhá v prostorách firmy. Měly by být dostatečně velké a pro nás bezplatně k dispozici.

Na přání můžeme přivézt až 6 notebooků a jeden projektor.

TÉMATA KURZŮ

Přehled možných témat

SPRÁVA DOKUMENTŮ

 • Správa projektů, dokumentů a katalogů
 • Připojení k úložnému systému Windows (např. C:\Projekte\xyz)
 • Správa adres, import, seskupování
 • Přehled vašich tendrů
 • Různé statusy poskytují rychlý přehled
 • Přístupová práva chrání data před manipulací

ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZEK

 • Evidence seznamů stavebních prací prostřednictvím SIA451 nebo importu z aplikace Excel
 • Rychlá evidence žádostí o cenovou nabídku na základě katalogu standardních prací
 • Je možné provádět podrobné předběžné výkazy výměr
 • Individuální tiskové šablony umožňují přehledné nabídky
 • Vzorové seznamy stavebních prací
 • Uložení nabídky s vlastními texty v individuálních katalozích
 • Ukládání a používání různých řešení kalkulace

KALKULACE

 • Automatická kalkulace s vlastními analytickými předlohami
 • Kalkulace na základě srovnatelné a analyzované nabídky
 • Předloha nákladového prvku dostupná podle šablon asociací a individuálně rozšiřitelná
 • Vyhodnocení kalkulace
 • Globální změny v kalkulaci

VÝMĚRy

 • Správa údajů výměry pro jednotlivé položky
 • Přidání vlastních vzorců do stávajících předloh výměr
 • Přizpůsobený tisk seskupených výměr
 • Převzetí detailů výměr z půdorysu PDF a předání jako soubor HTML pro účely kontroly
 • Převzetí výměr zaznamenaných stavbyvedoucím z mobilního zařízení

REŽIE

 • Vytváření šablon / příprava v kanceláři
 • Správa katalogů režií (asociace a vlastních)
 • Přímé vytváření výkazů režií z denního výkazu zaznamenaného v mobilním zařízení
 • Poměrný převod mezd, materiálu, zásob a subdodavatelů v kapitole katalogu standardních prací „111 Režijní práce“
 • Tisk výkazů režií s fotografiemi a podpisy

CONTROLLING

 • Mobilní evidence denních záznamů o stavbě
 • Evidence záznamů o stavbě a jejich vyhodnocení přímo v kanceláři
 • Kontrola hodin a předání do mzdového účetního programu
 • Roční kalendář pracovní doby jednotlivých zaměstnanců
 • Měsíční a roční výkazy jednotlivých zaměstnanců
 • Srovnání cílových a skutečných hodnot (kalkulace nákladů / výměry / denní záznamy o stavbě)

Urs Loosli

Vedoucí prodeje / Odborný poradce
Stavební inženýr HTL / NDS UF